grön el

Hitta grön el på Elbyte och hjälp till att effektivisera elbranschen

Om vi ser till de olika partierna som finns i Sverige så täcker de ju in allt ifrån vänster till höger och konservativt, borgerligt, socialistiskt och liberalt. Hur kommer man få fram till en energipolitik som funkar? I Sverige slöts det en energiöverenskommelse år 2016 och det innebär att partierna kommit överens över blocken om grundläggande inriktning på energimarknaden. Vad det innebär för dig som vill skaffa elavtal kommer klargöras detaljerat här.

Miljövänlig el – inget nytt påhitt

Redan på 1980-talet hade vi en stark miljörörelse som fick politikerna att anordna en folkomröstning, vilket ju inte är något som görs allt för ofta. Folkomröstningen handlade om kärnkraft och där bestämde man att alla kärnkraftverk skulle vara nedlagda år 2010. Vi som lever idag 10 år efter att sista reaktorn skulle vara nedlagd vet att realpolitik inte alltid funkar enligt tidsplanen. Tyvärr har vi alldeles för mycket industri för att göra en omställning där vi bara har miljövänlig el imorgon. Det du idag dock kan göra är att du jämför elpriser och väljer något elbolag som har bra miljöval. Detta signalerar till elbolagen och elproducenterna att jobba ännu hårdare med solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk som är tänkt att ersätta kärnkraftverken.

Minska dina co2 utsläpp genom att kolla upp ursprunget

I Sverige är det som så att vi delar på elnätet där elnäten är integrerade med varandra. Det enda sättet att verkligen säkerställa så elen du får i vägguttaget faktiskt är miljövänlig el är att den ursprungsgaranteras. Om man väljer t.ex. 100 % vind ska du vara säker på att det är det som kommer i uttaget också. Om man inte väljer sådan här ursprungssäkrad el så släppte man som medborgare ca 365 g CO2/kWh år 2020 vilket är en siffra som samhället skulle må bra av att minska.  

Innehållet i senaste överenskommelsen mellan partierna:

  • All el ska komma från förnybar elproduktion (dvs inga fossila alternativ) senast 2040 – alltså en bit fram i tiden
  • Slut på statliga stöd för kärnkraftverk – avvecklingslag införs igen
  • Mer ingående krav på vattenkraftverk och hur vi tar hand om dammar och sjöar vid elproduktion
  • Ökad möjlighet till att överföra el
  • Program för att effektivisera elen införs
  • Mer vindkraft ute på havet ska stödjas och byggas

Överenskommelsens innebär De mål man 1980 hade skjuts idag fram ytterligare 20 år. Vad är status då egentligen när du gör ditt Elval? Vi gör en omställning där många industrier förbrukar mer el och även utländska bolag som Amazon och Facebook lägger serverhallar i norr för att nyttja att vi har billig el. Mycket hopp sätts till innovationer och att vi kan producera all den nya miljövänliga elen som kommer behöva nyttjas med mer elbilar och tillväxt i svenska ekonomin. Framtiden får utvisa om vi når våra mål snabbare den här gången men det känns i alla fall bra att satsningar görs och det ultimata sceneriet är att vindkraft blir mer pålitligt och att vi hittar effektivare sätt att lagra el, t.ex. så att vattenmagasiner inte tar slut.